søndag, juni 20, 2010

Nyt kølsvin og ny niece i familien

Jubiii, 717'eren er nu igen officielt en båd og ikke et ubrugeligt vrag!
Kølsvinet er genopbygget i roving og epoxy, så båden kan nu flyde og må derfor teknisk set være en båd....

Mens jeg bruger søndagen i bunden af båden med måtter og epoxy, er der familieforøgelse på Fyn.
-Tillykke på Fyn!

Kølsvinet blev genopbygget ved at spænde en 12mm krydsfinerplade udenpå båden, så der blev et fast anlæg at lægge roving-måtterne på. Inden montage af pladen blev den naturligvis indpakket i VitaWrap så den kan afmonteres efter hærdning.

Inden støbningen, blev de store fordybninger efter de gamle bundstokke spartlet op med epoxy og fortykningsmiddel. Derefter blev der efter to timers pause lagt to lag alm. pulverbundet glasfibermåtte.

Når man arbejder med epoxy skal man huske at anvende pulverbundne glasfibermåtter og ikke emulsionsbundne, da disse ikke kan arbejde sammen med epoxyen (epoxyen kan ikke binde særligt godt på emulsionen).

Efter de to lag alm. måtte (300g) blev der lagt serier af tre måtter (270g roving) med samme bredde, hvorefter bredden på næste serie blev øget med 50mm, hver gang.

Efter godt 6 lag roving blev der igen lagt en alm. glasfibermåtte, hvorefter serierne med tre rovingmåtter fortsatte. Afslutningsvis blev der lagt en alm. måtte igen, så der er lidt at slibe i inden forstærkninger og kølkassen skal støbes fast.Kan her til aften se, at der trækker lidt epoxy ud af laminatet og samler sig i fordybningen midt i kølsvinet. Var ellers påpasselig med ikke at bruge for meget epoxy, men det er næsten umuligt at bruge så lidt epoxy som anbefalet, når der ikke vacuumstøbes.

Er egentlig stor tilhænger af at støbe alt i én process, hvorved man opnår en stærkere støbning, da alt epoxy og måtte hæfter ikke blot mekanisk men kemisk med hinanden. Men det har ikke været muligt at måle og konstruere alle forstærkninger og kølkassens præcise placering, så nu bliver støbningerne udført i etapper med slibning imellem. Det giver mere slibearbejde, men der er ingen vej udenom, hvis der også skal være tid til arbejde og familie....

Senere på sommeren når båden skal vendes om og ligge på hoved, så vil der blive lagt nogle lag roving udvendig fra også, således at det nye kølsvin er fuldstændig låst på begge sider af skroget.

Kølkassen til svingkølen kommer til at stå ca. ved de tre bagerste aftegninger af de gamle bundstokke.
(se foto, de tre bundstokke tættest på kameraet) Det giver en placering godt 80 cm. bag masten og rykker således lateralcenteret godt 40 cm bagud i forhold til den originale køl.

Jeg kommer tilbage til lateralcenter og trykcenter i en senere artikel.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar